Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals kronor på att du tar ut resten av din planerade årslön under rätt period av 2015.

Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Fram till 30 april i år är arbetsgivaravgiften på lönen till den som är född 1989 bara 15,49 procent. Från 1 maj 2015 höjs arbetsgivaravgiften för 89-orna till 31,42 procent enligt ett riksdagsbeslut från 25 mars. Beslutet är en följd av att alliansens budget röstades igenom i december förra året.

Höjningen blir cirka 16 procentenheter, dvs cirka 16 000 kr för varje 100 000 kr i årslön som kan rapporteras till Skatteverket senast i arbetsgivardeklarationen för april istället för senare under året.

Om du väljer att redovisa en mycket stor lönesumma till den låga avgiftssatsen i en och samma månad är det klokt att göra en verklig utbetalning av nettolönen och inte enbart boka upp nettolönen som en skuld i bokföringen. Då behöver du inte få några problem med att Skatteverket ifrågasätter om lönen verkligen tas upp för rätt månad.

Om bolaget har behov av likviditet är det inget som hindrar att du först betalar ut nettolönen och därefter låter bolaget låna tillbaka pengarna. Den avdragna skatten och arbetsgivaravgifterna på lönen kommer att belasta företagets skattekonto månaden efter löneutbetalningen, så dessa pengar måste betalas in till skattekontot, om det annars skulle uppstå ett underskott på kontot.

Född 1990-1991: Ta ut hela årslönen senast i maj

Hittills i år gäller att arbetsgivaravgiften för den som är född under 1990 eller 1991 är 15,49 procent. Detta har riksdagen inte ändrat på i sitt beslut från den 25 mars. Men regeringen kan få igenom en höjning med sin vårbudget.

Man har aviserat att man ska lägga förslag om en höjning från 1 augusti till 25,46 procent. Så årslönen för den här gruppen bör senast tas ut under juli månad, om man ska vara helt säker på att enbart behöva betala arbetsgivaravgifter enligt den lägre avgiftssatsen.

Född 1992 och senare: Ta ut hela årslönen under maj

För ungdomar födda 1992 och senare sänks arbetsgivaravgifterna från 15,49 till 10,21 procent från 1 maj 2015. Ändringen ingick också i riksdagsbeslutet som fattades den 25 mars. För dessa företagare är det därför en fördel om hela årslönen för 2015 blir utbetald senast under juli månad. Sedan kan regeringen få igenom en kraftig höjning från 1 augusti.

Reglerna gäller alla anställda
De olika avgiftssatserna under året gäller naturligtvis inte enbart för ungdomar som är företagare, utan för alla ungdomar. Så arbetsgivare till anställda som är födda 1989 eller senare ska betala ut fordringar för övertid, semesterlöner etc. eller kanske förskott på lön, kan ju överväga om sådana utbetalningar skulle kunna ske nu under våren och inte vänta till senare.

Inte lika lätt att planera i näringsverksamhet
Det är inte lika lätt att själv planera för vilken avgiftssats som ska användas vid beräkning av egenavgifter på ett överskott av aktiv näringsverksamhet för 2015. Enligt riksdagsbeslutet från 25 mars ska ett överskott av aktiv näringsverksamhet för år 2015 i normalfallet beläggas med olika avgiftssatser med hänsyn till hur lång tid av året som de olika avgiftssatserna har gällt.

Olika egenavgifter för olika perioder
Enligt riksdagsbeslutet gäller de nya avgiftssatserna från 1 maj 2015 även för egenavgifter, så att den som är född 1989 från 1 maj betalar fulla egenavgifter på 28,97 procent, men då bör kunna få nedsättning med 7,5 till 17,5 procentenheter på avgifterna för en viss del av inkomsten.

Perioden januari-april är egenavgifterna 14,89 procent.
Födda 1990-91 betalar 14,89 procent på hela inkomsten under 2015 och födda 1992 och senare betalar 10,21 procent på hela inkomsten från 1 maj, dessförinnan var det 14,89.

Det innebär att i normalfallet så gäller de gamla avgiftssatserna för fyra tolftedelar av överskottet och de nya avgiftssatserna för åtta tolftedelar av överskottet. Så blir det om inte den enskilde begär och kan visa att beräkningen ska ske på annat sätt.

Om den enskilde exempelvis visar att en större del än fyra tolftedelar av det totala överskottet intjänats före 1 maj 2015 så ska de gamla avgiftssatserna gälla för hela denna del av överskottet.

Vilka avgiftssatser gäller för återförda fonder?

En fråga i det här sammanhanget som inte har behandlats närmare av vare sig regeringen eller riksdagen, det är vilken avgiftssats som ska användas på den del av överskottet för år 2015 som beror på en återföring av periodiseringsfond och/eller expansionsfond.

Rimligen borde de gamla avgiftssatserna kunna få användas på hela det beloppet om den enskilde begär det, eftersom dessa överskott har intjänats redan åren innan de nya avgiftssatserna infördes. Dock krävs det nog att man gör en egen begäran i deklarationen för att Skatteverket ska överväga att beräkna egenavgifterna enligt de gamla avgiftssatserna på återförda fonder.

Allt tyder på att regeringen kommer att lägga förslag om att höja egenavgifterna från 1 augusti. Några detaljer om hur egenavgifterna ska höjas har dock ännu inte presenterats.

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.